Bursa Test ve Yapı Laboratuvarı

Asfalt Testleri

Metilen Mavisi
Deney Seti

Otomatik
Marshall ‘Tokmak

Yarı Otomatik Dijital Bitrim
Penetrometresi

Reflriks (Soksilet) Ekstraktor
Test Seti

Otomatik Marshall Stabilite
Test Cihazı

Marshall / CBR / Proctor Numune Çıkarıcı

Elek Seti

Laboratuvar Etüvü

Asfalt Karot Makinesi

Elektronik Terazi

Baskül

Özgül Ağırlık Sehpası

Yumuşama Noktası Deney Aparatı Seti

Kum Konisi
Seti

Cep Tipi
PH metre

Bölgeç

Trikloretilen

Çeşitli Beherler

Çeşitli Balon Jojeler

Birim Ağırlık Kovaları

Hemen Ara