Bursa Test ve Yapı Laboratuvarı

Bursa Hazır Beton Hizmetleri

Geniş ürün yelpazesiyle sektörün en önemli şirketleri arasında yer alan Bursa Beton Bursa Bölgesindeki hazır beton santralleriyle hizmet vermektedir. Bursa Beton santralinin yanı sıra Türkiye’nin en büyük inşaat projelerine özel olarak mobil beton hizmeti de sağlayan Bursa Beton, hazır beton sektörünün seçkin kuruluşlarındandır.

Modern yaşamın, sağlıklı kentleşme ve sağlam yapılaşmanın gereklerinden biri de çağdaş inşaat teknolojileri ve hazır beton kullanımıdır. Bursa Hazır Beton yaygın tesisleri, modern santralleri, çok sayıda beton pompası ve transmikserden oluşan geniş araç filosu, uzman ve eğitimli kadrosu, entegre bilgisayar ağı ve tam otomasyonu ile dünya standartlarında Bursa hazır beton hizmeti vermektedir. 

Doğaya Saygı

Bursa Beton, modern yaşam alanlarını ve altyapısını kurarken doğayı ve içindeki tüm varlıkları bugünüyle ve yarınıyla korumak bilinci ve hassasiyeti içinde hareket eden Bursa Beton tüm tesislerinde baca filtreleri, biyolojik ve mineral arıtma sistemleri, beton saha kaplamaları ve yeşil alan düzenlemeleri ile çevresine örnek olmaktadır.

AR-GE

Bursa Beton tedarik şirketimizde hammadde, ürün ve hizmet kalitesi, süreçlerin verimliliği, yönetimin etkililiği ve sürekli gelişim için bilimsellik, deney, ölçme ve analiz temelleri üzerinde inşa edilmiş bir anlayış hakimdir.

İnsana Saygı

Bursa Beton olarak müşterilerine, çalışanlarına, hissedarlarına ve nihayet tüm halkımıza saygının yolunun yönetimde, hizmette, ilişkilerde kalite, güvenilirlik, tutarlılık, ciddiyet, nezaket, dürüstlük ve yasallıktan geçtiğini biliyoruz.

Hazır Beton Nedir?

Bilgisayar kontrolüyle istenilen oranlarda bir araya getirilen malzemelerin, beton santralinde veya mikserde karıştırılmasıyla üretilen ve tüketiciye ‘taze beton’ olarak teslim edilen betona ‘hazır Beton’ denir. 

Hazır betonu, şantiyede elle ya da betoniyerle karıştırılarak hazırlanan betondan ayıran temel unsur, hazır betonun modern tesislerde, bilgisayar kontrolüyle üretilmesidir. Hazır beton kullanıcısının hazır betonda arayacağı nitelikler TS EN 206-1 standardında yer almaktadır.

Betonun Bileşimi

Betonu teşkil eden en önemli madde bağlayıcı olan çimentodur. Çimento, su ve kimyasal reaksiyona girerek agrega tanelerini bağlar. Agrega, betonun ağırlıkça yaklaşık yüzde 75’ini meydana getirir. Tane boyutuna bağlı olarak iri ve ince diye isimlendirilir. İri veya kaba agrega çoğu zaman taş ocaklarından kırma suretiyle elde edilebildiği gibi tabii olarak da bulunabilir. Dikkat edilecek husus, zararlı maddelerden temiz olmasıdır. Bu zararlı maddeler yumuşak taneler, kil, çözülebilir tuzlar ve organik maddeler olabilir.   

Kum veya ince agrega, silika veya kalker ihtiva eden tabii olarak parçalanmış malzemenin elenmesi ile elde edilebildiği gibi, kayalardan kırma ve öğütme sureti ile de elde edilebilir. Betonu teşkil eden diğer önemli bir madde de sudur. Suyun zararlı madde ihtiva etmemesi gerekir. Genellikle içilebilen su yeterlidir. 

Çimento, agreda ve sudan başka betona bazı katkı maddeleri de karıştırılabilir. Bunlar su ilavesinden önce veya sonra konulabilirler. Katkı maddeleriyle, betonun işlenebilme özelliği, dayanıklılığı, mukavemeti arttırılabildiği gibi, sertleşmeyi geciktirebilir veya çabuklaştırabilir. Bunun yanında ısı genleşme ve geçirgenliği de beton katkı maddeleriyle kontrol edilebilir. Betonun içinde milyonlarca hava kabarcığı meydana getiren katkı maddeleri de mevcuttur. Karışımın su ihtiyacını azaltan katkı maddeleri, portland çimentosu taneciklerini elektrikle yükleyerek birbirlerinden ayırır ve daha homojen bir karışım meydana getirerek su ihtiyacını azaltırlar.

Beton Sınıfları

Betonun standart basınç dayanımı 28 gün boyunca 20 derece sıcaklıkta ve yüzde 100 nemli ortamda kür edilen, çapı 150 mm, boyu 300 mm olan silindir numunelerin eksenel basınç altındaki dayanımı olarak tanımlanır. Gerilme cinsinden ifade edilen dayanımı kırılma yükünün, silindir alanına bölünmesi ile elde edilir. Beton sınıfları conrete=beton kelimesinin baş harfi olan “C” ile ifade edilir. Örneğin C20, 28 günlük karakteristik basınç dayanımı 20 MP’a yani 200 kgf/cm²  olan betondur.

Hemen Ara