Bursa Test ve Yapı Laboratuvarı

Deneyler

Kalite kontrol ve laboratuvar hizmetlerinde Türkiye başta olmak üzere Dünya’nın tercih ettiği bir marka olmaktadır. Bu hedef sayesinde kendi alanında kalite çıtasını belirleyen Bursa Yapı Laboratuvarı olmuştur.

Günümüz teknolojik gelişmelerine uyum sağlamak adına Ar-Ge çalışmalarına destek sağlayarak, geçmişten gelen bilgi birikimini teknoloji ile birleştirerek, hızlı, kaliteli, çağın gelişmelerine ayak uyduran bir hizmet anlayışını benimsemiştir.

ZEMİN
ETÜTLERİ

KALİTE KONTROL ve
TEST HİZMETLERİ

ALETSEL GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME

LABORATUVAR VE
ARAZİ DENEYLERİ

GEOTEKNİK
UYGULAMALAR

BİTÜM ve BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARIN DENEYLERİ

ASFALT ve
YOL KALİTESİ
DENEYLERİ

BİNA
DEPREM
TESTİ

KARBON LİFLİ KOMPOZİTLER İLE GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK TAM ÖLÇEKLİ BİNA DENEYİ

STANDART PENETRASYON DENEYİ (SPT)

KONİK PENETRASYON DENEYİ
(CPT)

PRESİYOMETRE DENEYİ
(PMT)

ARAZİ KANATLI KESME (VEYN) DENEYİ (FVT)

DİLATOMETRE DENEYİ
(DMT)

ZEMİN PARAMETRESİ SEÇİMİNE YÖNELİK KORELASYONLAR

TAZE BETON
DENEYLERİ

TAZE BASINÇ DAYANIM
TESTLERİ

TAZE BETON ÇÖKME DENEYİ (SLUMP)

DONATI ÇELİĞİ NUMUNE ALIMI
DENEYİ

KAROT NUMUNESİ ALINMASI
VE DENEYİ

BETON TEST ÇEKİCİ
DENEYİ

Hemen Ara