Test ve Yapı Laboratuvarı

Hakkımızda

…Yapı denetim firmalarına, Devlet Kurumlarına, müteahhitlere, özel firmalara ve bina yönetimlerine yapı malzemesi deney hizmetleri vermektedir. Deney raporları hem teknik hem de kanuni raporlar olup, belediyeler, resmi kurumlar ve mahkemelerde geçerlidir.

kalite politikası; yürürlükteki standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak ve hiç bir kişi, kurum ve kuruluşun etkisi altında kalmadan tarafsız ve doğru bir şekilde laboratuvar hizmeti vermek ve rapor edilen deney sonuçlarının güvenilirliği ile müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Kalite politikamızın devamlılığı için, tarafsız, doğru ve ilgili yasalara, standartlara, genelgelere uygun olarak numunelerin alınması, deney zamanına kadar istenilen şartlarda muhafaza edilmesi, zamanı geldiğinde deneye tabi tutulması, Kalite Sisteminin gerektirdiği şekilde personelin eğitilmesi ve organize edilmesi, laboratuvar ile ilgili düzenlenecek toplantılara katılımın sağlanmasıdır


Hemen Ara