Bursa Test ve Yapı Laboratuvarı

Taze ve Sertleşmiş Beton Deneyleri

Taze ve Sertleşmiş
Beton Deneyleri

Yapılar inşa edilirken meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi ve kötü niyetli kişilerin sağlam olmayan yapılar yaparak insanların hayatlarını riske atmasının önüne geçilmesi adına devlet tarafından yapılarda uyulması gereken birtakım standartlar belirlenmiştir. Belirlenen bu standartlara yapılarda uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi adına yapılarda çok farklı testler ve değerlendirme işlemleri yapılmaktadır. Yapılarda kontrole tutulan en önemli yapı malzemelerinden biri de betonlardır. Binanın ana yapısını oluşturan betonlarda kullanılan malzemenin kalitesi ve mevcut durumun belirlenmesi açısından taze ve sertleşmiş beton deneyleri yapılmaktadır. Beton deneyleri yalnızca yeni inşa edilen binalarda değil, daha önceden inşa edilmiş olan binalarda da yapılabilir.

Neden Betonlar Üzerinde
Deneyler Yapılır?

Yapılarda kullanılan betonlar üzerinde deneyi yapılmasının en büyük nedeni yapı güvenliğinin ve sağlamlığının tesis edilmesidir. Özellikle Türkiye gibi deprem kuşağı ülkesinde yapıların sağlamlığı büyük öneme sahiptir. Bu yüzden de hem yeni inşa edilen binalarda kullanılan betonun standartlara uyup uymadığının belirlenmesi ve hem de daha önceden inşa edilmiş olan yapılarda betonun mevcut durumunun ne olduğunun tespit edilmesi, yapı güçlendirmeye gereksinim duyulup duyulmadığının ortaya çıkarılması açısından beton deneyleri yapılmaktadır. Taze beton deneyleri arasında numune alma, küre tabi tutma, beton sıcaklığının ölçülmesi, çökme deneyi, kıvam sınıfının tespit edilmesi ve hava miktarının belirlenmesi gibi deneyler yapılmaktadır. Sertleşmiş betonlar üzerinde yapılan deneylerden bazıları da şunlardır: Karot alma, yoğunluğun tayin edilmesi, basınç dayanımının tespit edilmesi, beton yaş tespiti.


Hemen Ara